Wednesday, August 21, 2013

၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ လက္မွတ္ေပါင္း ၃ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ေရာင္းခ်ရရန္ ဖီဖာေမွ်ာ္မွန္းထား

Wednesday, August 21, 2013
ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဖီဖာ) သည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ရာ လက္မွတ္ေပါင္း ၃.၃ သန္းခန္႔ ေရာင္းခ်ရရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
ဖီဖာသည္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔က စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖီဖာ၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ လက္မွတ္၀ယ္ယူရန္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ 

Photo: ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ လက္မွတ္ေပါင္း ၃ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ေရာင္းခ်ရရန္ ဖီဖာေမွ်ာ္မွန္းထား
Wednesday, August 21, 2013

ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဖီဖာ) သည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ရာ လက္မွတ္ေပါင္း ၃.၃ သန္းခန္႔ ေရာင္းခ်ရရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဖီဖာသည္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔က စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖီဖာ၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ လက္မွတ္၀ယ္ယူရန္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ 

ပထမအဆင့္ပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အနိမ့္ဆံုးကန္ေဒၚလာ ၉၀ သတ္မွတ္ ထားၿပီး ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုးရွိ မာကာရာနာကြင္းႀကီးတြင္ ကစားမည့္ဗိုလ္လုပြဲစဥ္အတြက္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္း မွာ ကန္ေဒၚလာ ၄၄၀ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္လုပြဲအတြက္ အျမင့္ဆံုးလက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမွာ ကန္ ေဒၚလာ ၉၉၀ အထိ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံဘရာဇီးျပည္သူမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းကိုမူ အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ေဒၚလာ သတ္မွတ္ထားသည္။

၂၀၀၆ ဂ်ာမနီကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပစဥ္က လက္မွတ္တစ္ေစာင္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ ခုနစ္ဦး အထိရွိခဲ့ ၿပီး စုစုေပါင္း ၃.၃ သန္းအထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း ဖီဖာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ေတာင္အာဖရိက ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ လက္မွတ္ေပါင္းႏွစ္သန္းေက်ာ္သာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ေရာင္းအား က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖီဖာကလာမည့္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ လက္မွတ္ အေရအတြက္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကအတိုင္း ေရာင္းခ်ရရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဘရာဇီးသို႔ ပရိသတ္ေပါင္း ရွစ္သိန္းနီးပါးခန္႔လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုပရိသတ္ ပမာဏမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ၂၀၀၉ ေတာင္ အာဖရိကတို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားထက္ ပရိသတ္လာေရာက္မႈမ်ားျပားခဲ့သည္။

Mizzima News
ပထမအဆင့္ပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အနိမ့္ဆံုးကန္ေဒၚလာ ၉၀ သတ္မွတ္ ထားၿပီး ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုးရွိ မာကာရာနာကြင္းႀကီးတြင္ ကစားမည့္ဗိုလ္လုပြဲစဥ္အတြက္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္း မွာ ကန္ေဒၚလာ ၄၄၀ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္လုပြဲအတြက္ အျမင့္ဆံုးလက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမွာ ကန္ ေဒၚလာ ၉၉၀ အထိ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံဘရာဇီးျပည္သူမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းကိုမူ အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ေဒၚလာ သတ္မွတ္ထားသည္။

၂၀၀၆ ဂ်ာမနီကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပစဥ္က လက္မွတ္တစ္ေစာင္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ ခုနစ္ဦး အထိရွိခဲ့ ၿပီး စုစုေပါင္း ၃.၃ သန္းအထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း ဖီဖာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ေတာင္အာဖရိက ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ လက္မွတ္ေပါင္းႏွစ္သန္းေက်ာ္သာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ေရာင္းအား က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖီဖာကလာမည့္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ လက္မွတ္ အေရအတြက္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကအတိုင္း ေရာင္းခ်ရရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဘရာဇီးသို႔ ပရိသတ္ေပါင္း ရွစ္သိန္းနီးပါးခန္႔လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုပရိသတ္ ပမာဏမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ၂၀၀၉ ေတာင္ အာဖရိကတို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားထက္ ပရိသတ္လာေရာက္မႈမ်ားျပားခဲ့သည္။

Mizzima News

No comments:

Post a Comment

My Blog List