Tuesday, March 08, 2016

ဒီခ်ဳပ္က SNLD ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕တစ္ေနရာ ကမ္းလွမ္း SNLD အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္ ဒုသမၼတေနရာေရပန္းစား


အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းရမည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၎တို႔၏ ကာလရွည္မဟာ မိတ္ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD)ကို ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕တစ္ေနရာ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
‘‘ကက္ဘိနက္ထဲမွာ တစ္ ေယာက္ထားဖို႔ ကမ္းလွမ္းတယ္။ ဒုသမၼတဆိုတဲ့ ရာထူးလို႔ေတာ့ မ ေျပာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဘာရာထူးလဲလို႔ မေမးဘူး’’ ဟု SNLD အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္က 7Day Daily အား ေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္ သည္။

ကမ္းလွမ္းထားသည္မွာ ႏွစ္လေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း သမၼတေလာင္းစာရင္းေၾက ညာရန္ ႏွစ္ရက္သာ လိုေတာ့ သည့္အခ်ိန္တြင္ ယင္းသတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ဒုသမၼတေနရာအတြက္ အ တည္ျပဳေပးျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္သည္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာ ႀကီးမားေသာ ဦးခြန္ထြန္းဦးကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္။

ဦးခြန္ထြန္းဦးသည္ သမီးျဖစ္သူႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္၅၉(စ)ႏွင့္ၿငိစြန္းေနရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကဲ့သို႔ပင္ သမၼတေလာင္းစာ ရင္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ထို႔အျပင္ သမၼတ ေလာင္းစာ ရင္းေၾကညာမည့္မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္သည္ ေနျပည္ ေတာ္၌ ရွိေနမည္ျဖစ္ရာ ခန္႔မွန္း ခ်က္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစ သည္။

ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္သည္ ပါတီအတြင္း၌လည္း နာမည္ေကာင္း ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကား ၿပီး ပါတီဝင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရွိထားသူျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးမူကို စြဲကိုင္ထားသည့္ဒီ ခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္း ရင္းသားမ်ားအား အေရးႀကီးေန ရာမ်ားေပးအပ္ ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာ ယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ ႒မွာ ကရင္တုိင္းရင္းသားျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒မွာ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္။ ထို႔ အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒မွာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ သည္။

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားကို အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္သဘာပတိ တာဝန္ေပးခဲ့ၿပီး မြန္တိုင္းရင္းသူကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစ ခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဒုတိယသမၼတေနရာကို လ်ာထား ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက မွန္း ဆသည္။

‘‘အင္န္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူဝါဒကို အေျခခံၿပီးသြားတဲ့ ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားေတြကို ေနရာေပးၿပီး သြားေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို အဓိကရာထူးေနရာ ေတြမွာ ေနရာေပးတဲ့ သူ႔မူအရဆိုရင္ ရွမ္းနဲ႔ ကယားပဲက်န္တယ္။ ဒီ ေတာ့ ဒုသမၼတတစ္ဦးကို စဥ္းစား တဲ့ေနရာမွာ ရွမ္းက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ လက္ရွိ ရွမ္းျပည္မွာဆိုရင္လည္း SNLD က အား ေကာင္းတယ္။ ရွမ္းျပည္ရဲ႕အေန အထားအရ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ေတြ ကိုယ္တုိင္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ဦး ေဆာင္က႑က ပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္။ အင္န္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ ဒုသမၼတ ေနရာအတြက္ SNLD နဲ႔ ေဆြးေႏြး ေနတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ လာေတာ့ ဒါဟာ အမ်ားႀကီးျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္’’ ဟု တေကာင္းႏုိင္ငံ ေရး ေလ့လာမႈအဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုရဲက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားမ်ားသည္ ဗမာတုိင္းရင္း သားၿပီးလွ်င္ လူဦးေရအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧရိယာ အက်ယ္ဝန္းဆံုး ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအ မ်ားဆံုးေဒသလည္းျဖစ္သည္။ တ ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ လ်က္ရွိၿပီး ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါသည့္ေဒသလည္း ျဖစ္ သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး ျပႆနာလည္း ရွိေနသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအာ ဏာရပါတီ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကလည္း ရွမ္းတိုင္းရင္း သားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း အား ဒုသမၼတေနရာေပးခဲ့ သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သည္ ၎၏မဟာမိတ္တုိင္းရင္းသား ပါတီေဟာင္းတစ္ခုုျဖစ္ ေသာ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥ ကၠ႒ေဟာင္း ၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအးသာေအာင္ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ မဟာမိတ္တုိင္းရင္းသားပါ တီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္း သားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိိုယ္ စားလွယ္ေနရာ ၄၀ အႏိုင္ရထား သည္။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List