Tuesday, March 08, 2016

ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမရွိေသးခ်ိန္တြင္ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ကခ်င္အဖြဲ႕မ်ား အစိုးရသစ္ကိုေတာင္းဆို


ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္း ႏုိင္မႈမရွိေသးသည့္ကာလအတြင္း ပဋိပကၡကို တြန္းအားေပးႏုိင္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သဘာဝ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းအားလံုးကို ရပ္ တန္႔ေပးရန္ ကခ်င္ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၆၁ ဖြဲ႕က အစိုးရသစ္ကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
သဘာဝသယံဇာတမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ထိခိုက္ ခံစားေနရေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ သဘာဝသယံ ဇာတအရင္းအျမစ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ဖက္ ဒရယ္စနစ္ျဖင့္သြားရန္ ဆႏၵရွိေန သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမရွိမခ်င္း ပဋိပကၡကို တြန္းအားေပး ႏုိင္သည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ရွိ စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးကို ရပ္ တန္႔ေပးရန္ အစိုးရသစ္ကုိ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသားပါတီ မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ ပင္ရိပ္သာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ သတၱပတ္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေလးထား ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားက အဆိုပါေတာင္းဆိုခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ျပႆနာေတြကို ေစာင့္ ၾကည့္ေနရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။ ျပႆ နာရဲ႕ အရင္း အျမစ္ကို တစ္ခုလံုးေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခ်ိန္က်ၿပီ’’ဟု ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕ ျပန္ၾကားေရး တာ ဝန္ခံက ေျပာသည္။

လာမည့္အစိုးရသစ္လက္ ထက္တြင္ စစ္မွန္ေသာဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ေပး ရန္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝပိုင္ခြင့္ကို ညီတူညီမွ် ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ သည္။

သဘာဝသယံဇာတမ်ားစြာ ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ပါ ဝင္ေသာ္လည္း လက္ရွိ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ထိုက္သင့္ သည့္အက်ဳိးရလဒ္ မခံစားရသည့္ အျပင္ ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏ သတင္းရရွိပုိင္ခြင့္လည္းမရွိဟု အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၆၁ ဖြဲ႕ကဆို သည္။ တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္းမရွိသျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ လက္ နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။ စီမံ ကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လႈပ္ရွားေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အႀကံ ေပးမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္သူ တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား လည္း ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

လူထုကို အသိေပး အ ေၾကာင္းၾကားမႈ မရွိသည့္အျပင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ မ်ားလည္း မရွိ သျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ယင္းျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ အဖြဲ႕ ၆၁ ဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုထားသည္။

အသစ္ျပန္လည္မရွိႏိုင္ေတာ့သည့္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းဆံုး ထိခိုက္ မႈရွိေစမည့္ စနစ္တစ္ရပ္ႏွင့္ ေရရွည္အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ အေန အထားမ်ဳိးျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာလုပ္ ေဆာင္ရမည္ဟု ၎တို႔အဖြဲ႕က တိုက္တြန္းထားသည္။

ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ ယခုအခ်ိန္သည္ ျပန္လည္ဖာေထး ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ဗဟိုဦးစီး၍ လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ၊ ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝမႈစသည့္ မူဝါဒပိုင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ တိုက္တြန္းထား သည္။

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေျမတူးေဖာ္သည့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား (ဓာတ္ပုံ-မရန္)
7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List