Saturday, April 18, 2015

ျမန္မာအစုိးရအတြက္ အေမရိကန္အစုိးရကုိ ေလာ္ဘီျပဳလုပ္ေပးမည့္ အဖဲြ႕ကုိ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၇၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္စာ ငွားရမ္း


ျမန္မာအစုိးရအတြက္ ၀ါရွင္တန္မွာ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းေပးေပးရန္အတြက္ ပုိဒက္စ္တာအုပ္စု (Podesta Group ) ကုိ ေဒၚလာေငြ ၈၄၀၀၀၀ (၈သိန္း ၄ေသာင္းေက်ာ္) ျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ငွားရမ္းလုိက္ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္ အေျခစုိက္ The Hill သတင္းစာမွ ေဖာ္ျပ လုိက္သည္။


ထိုငွားရမ္းမွဴမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံး အၾကိမ္အျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန့္လက္ထက္ကလည္း ျမန္ မာအေပၚ အေမရိကန္၏ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းလာေစရန္အတြက္ စည္းရုံးေပးရန္ အလားတူ အဖြဲ ့မ်ားကို ငွားခဲ့ဖူး ပါသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ေနခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္းမွာ ၾကမ္းတမ္းဆိုးရြားခဲ့ပါသည္။ ဒီမုိ ကေရစီလမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ဦးတည္ျပီး ့၂၀၁၀ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ ႏုိ္င္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ လမ္းခု လတ္မွာပင္ ရွိေနပါသည္။

အဆိုပါ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းမွဳသည္ ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါလွေသာ ေရႊးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ ခ်ဳပ္ဆို ငွားရမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ျမန္မာ ေရႊးေကာက္ပြဲသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္္ နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံမွဳ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မလား ဆိုသည္ကိုလည္း အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပုိဒက္စတာအုပ္စုကမွဴ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မွတ္ခ်က္ေပးဖို ့ျငင္းဆုိထားသည္။ United States Institute for Peace ႏွင့္ Asia Society အဖြဲ႔ မ်ားတြင္ အၾကီးတန္း အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပရက္စီလာကလပ္ က သူ ့အေနျဖင့္ ယခု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းကိစၥ၏ ေနာက္ကြယ္က အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုိ မသိသလို ပိုဒက္စ္တာအုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိပါဟုု ဆိုပါသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခားအစုိးရမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားပုိင္အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစု သည္ အေမရိကန္ တရားေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ FARA ေခၚ ႏုိ္င္ငံျခားအစုိးရမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မွတ္ပုံ တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ အရ မွတ္ပုံတင္ရသည္။

FARA ၏ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က စာရင္းဇယားမ်ားအရ ပိုဒက္စတာအုပ္စုသည္ အေမရိကန္အစိုးရအား ေလာ္ဘီအက်ိဴးေဆာင္ လုပ္ေပးၾကသည့္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ ့လယ္ရွိ ေက လမ္းမၾကီးေပၚမွာ တည္ရွိသည့္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တတိယ ၀င္ေငြအမ်ားဆုံးရသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

၀ါရွင္တန္ဒီစီရွိ ျမန္မာသံရုံးမွာ နွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လတ္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ျမန္မာအစိုးရနွင့္ ပိုဒက္စတာအုပ္စု အၾကားက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သည္ သက္တမ္း ၁၂ လ ( တနွစ္) ၾကာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၂၁၀၀၀၀ ကို သုံးလတၾကိမ္ အဆိုပါ အုပ္စုအား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

သူတို ့အေနျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရအဖြဲ ့အၾကား ဆက္ဆံမွဳ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္သည့္ အၾကံေပးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပံပိုးေပးသြားမည္ ပိုဒက္စတာအုပ္စုက အဆိုပါ စာခ်ဳပ္တြင္ ေျပာ ၾကားထားသည္။

အေမရိကန္ကြန္ဂရက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအဖြဲ ့အစည္း၊ သတင္းမီဒီယာ၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းအပါအ၀င္ အေမရိကန္ ဘက္က ျပည္သူလူထုဆီသို ့ေရာက္ေအာင္ အေမရိကန္ - ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးမွ အဓိက က်သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို သူတို ့က ကူညီေပးသြားမည္ဟု ပိုဒက္စတာအုပ္စုက အေမရိကန္တရားေရး၀န္ၾကီးဌာနသို ့တင္ သြင္းသည့္ ေလွ်ာက္လႊာ၌ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ကလည္း ထို့ကဲ့သို ့အက်ိးေဆာင္အဖြဲ အစည္းမ်ားကိုသူတို ့အတြက္ စည္းရုံးေပးရန္ငွား ရမ္းခဲ့ဖူးပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရက သူငွားခဲ့ေသာ DCI အဖြဲ ့့ကို ၂၀၀၃ခုနွစ္က စျပီးရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။၂၀၁၂ခုနွစ္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ (NCGUB) ေခၚ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာညြန္ ့ေပါင္းအစိုးရကလည္း ထိုကဲ ့သို ့အေမရိကန္ အတိုူင္ပင္ခံ အဖြဲ ့မ်ားကို ငွားရမ္းခဲ့ဖူးပါသည္။

လင္းလင္း
The Ladies News Journal


No comments:

Post a Comment

My Blog List