Thursday, October 31, 2013

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လိုင္ဇာ အစည္းအေဝးသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

ေ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၃
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဟာ လိုင္ဇာမွာက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ လိုင္ဇာအစည္းအေဝး ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္စြဲနဲ႕ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ေပးပို႕ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ သဝဏ္လႊာအျပည့္အစုံ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္-

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

♦ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ လိုင္ဇာအစည္းအေဝးသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ♦

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္

♦ လိုင္ဇာအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားအား ခင္မင္ရင္းနီွးစြာၿဖင့္ နႈတ္ခြန္း ဆက္သအပ္ပါသည္။

♦ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္း ထာဝရတည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ၿဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကခ်င္ၿပည္နယ္လိုင္ဇာတြင္ အစည္းအေဝး က်င္းပေနသည္ကို သိရိွရပါသည္။

♦ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္ ေရွ႕တြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿခင္းသည္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿပန္ လည္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿခင္း သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးနိုင္ရန္၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ခ်မွတ္နိုင္ရန္နွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈၿဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ တို႔အတြက္ အေထာက္အကူၿဖစ္ေစမည္ဟု ယံုႀကည္ပါသည္။

♦ ၿပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးနွင့္ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး တို႔အတြက္ ႏုိ္င္ငံအတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ႀကေသာ တိုင္းရင္းသား အားလံုးက စည္းလံုးညီညြတ္စြာၿဖင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္မွ သာ ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္နိုင္မည္ဟု ယံုႀကည္ပါေႀကာင္းနွင့္ အစည္းအေဝး ေအာင္ၿမင္ပါေစေႀကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း၍ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ လိုက္ပါသည္။

(ပံု)

သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ

မွူးေဇာ္

No comments:

Post a Comment

My Blog List