Tuesday, April 03, 2012

ၿမိဳ႕နယ္၁၀ၿမိဳ႕နယ္ရႇိေေက်းရြာမ်ားတြင္ ငႇက္ဖ်ား သံသယရႇိသူမ်ား၌ ထက္၀က္ခန္႔တြင္ ပိုးေတြ႔ရႇိရ
ၿမိဳ႕နယ္၁၀ၿမိဳ႕နယ္ရႇိေက်းရြာ၄၀၀တြင္ငႇက္ဖ်ားပိုးသံသယရႇိသူမ်ားအားေသြးစစ္ေပးခဲ့ရာထက္၀က္ခန္႔တြင္ငႇက္ဖ်ားပိုးစစ္ေဆးေတြ႔ရႇိခဲ့ေၾကာင္းWorldVision3DFundမႇသိရသည္။

အဆိုပါငႇက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကိုWorldVisionမႇျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၂၀၀၇ခုႏႇစ္မႇစ၍ေကာ့ေသာင္း၊ၿမိတ္၊ပုေလာ၊သရက္ေခ်ာင္း၊ေလာင္းလံု၊ထား၀ယ္၊သံျဖဴဇရပ္၊လိႈင္းဘြဲ႔၊လိြဳင္ေကာ္၊တီးတိန္စသည့္ၿမိဳ႕နယ္၁၀ၿမိဳ႕နယ္ရႇိေက်းရြာေပါင္း၄၀၀တို႔တြင္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရႇိေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္၁၀ၿမိဳ႕နယ္ရႇိေက်းရြာ၄၀၀တြင္ရပ္ရြာအေျချပဳေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ပူးေပါင္း၍ငႇက္ဖ်ားပိုးသံသယရႇိသူ၁၉၀၀၀ဦးအားငႇက္ဖ်ားပိုးရႇိ၊မရႇိစစ္ေဆးရာငႇက္ဖ်ားပိုးေတြ႕ရႇိသူ၉၀၆၀ဦးေတြ႕ရႇိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါငႇက္ဖ်ားပိုးေတြ႔ရႇိသူမ်ားကိုအမ်ဳိးသားငႇက္ဖ်ားကုသေရးလမ္းညႊန္အတိုင္းကုသေပးျခင္း၊လိုအပ္ပါကက်န္းမာေရးဌာနသို႔ညႊန္းပို႔ေပးျခင္း၊တာရႇည္ခံေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္၄၃၀၀လံုးအားျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းမ်ားအျပင္အဆိုပါေက်းရြာတြင္အသံုးျပဳလ်က္ရႇိသည့္ျခင္ေထာင္၈၅၀၀လံုးအားေဆးစိမ္ေပးျခင္း၊ငႇက္ဖ်ားေရာဂါႏႇင့္ပတ္သက္သည့္အသိပညာမ်ားတိုးပြားလာေစရန္အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ေဆးယဥ္ပါးသည့္ငႇက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုအရည္အေသြးျပည့္၀စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ညိႇႏႈိင္းျခင္းမ်ား၊ႏႇီးႏြယ္သည့္အစိုးရဌာနမ်ား၊လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား၊ျပည္သူလူထုမ်ားအားအသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏႇင့္ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိေၾကာင္းသိရသည္။

''ငႇက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအေနနဲ႔ငႇက္ဖ်ားေရာဂါသံသယရႇိသူေတြကို၁၅မိနစ္အတြင္းအေျဖသိရတဲ့ကိရိယာနဲ႔ေသြးစစ္ပါတယ္''ဟုWorldVisionမႇေဒါက္တာသက္ေအာင္ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List