Thursday, March 22, 2012

မဲ႐ံုအကူကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းမတ္၂၅ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ရမည္မဲ႐ံုအကူကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးကိုသက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခြဲသို႔မတ္၂၅ရက္ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။       
သက္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ၄၀နဲ႔နည္းဥပေဒ၂၃တို႔အရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း(ယင္း၏ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္)သည္မဲ႐ံုအသီးသီးမွာမိမိကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္၂ဦးအားနည္းဥပေဒပါပံုစံ(၈)ျဖင့္ခန္႔ထားႏိုင္ၿပီးခန္႔စာႏွစ္ေစာင္ကိုသက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခြဲသို႔မဲေပးမည့္ေန႔မတိုင္မီခုႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္ေပးပို႔ထားရမယ္လို႔သိရပါတယ္။
အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးသည္မဲ႐ံုအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ကာမဲေရတြက္ျခင္း၊ဆႏၵမဲစာရင္းတြင္မွန္ကန္ေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္ရွိျခင္း၊ႀကိဳတင္မဲေရတြက္ရာတြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊မဲစာရင္းျပဳစုသည္မ်ားကိုၾကည့္႐ႈခြင့္ရျခင္းစတဲ့အခြင့္အေရးမ်ားရမယ္လို႔သိရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List