Friday, April 22, 2016

တ႐ုတ္မေၾကာက္ရတဲ့ ကမာၻ႔အဆင့္မီ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္လိုက္လွ်င္ ရင္နာဖြယ္မ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အဆုိးဆုံးမွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အဆြယ္အပြား မ်ားက တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ ညံ့ဖ်င္းေသာ၊ မသမာေသာ၊ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ေသာ၊ သားတူညီမ်ား ေကာင္းစားေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေသာ၊ လူထုကို မ်က္ႏွာမမူခဲ့ေသာေခတ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္လည္း ကမၻာ့ အလယ္တြင္ လုံးလုံး က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ထိုသူတို႔သည္ကား မတရား ခ်မ္းသာသြားခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ကား ဆင္းရဲမြဲေတမႈတြင္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံစာရင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး၊ အာရွေဒသ၏ ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ သက္ဆင္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ လူရာမဝင္ ဘဝျဖင့္ စာအုပ္အနီကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားလွ်င္ပင္ အဆင့္အ တန္းမမီေသာ လူသားမ်ားအသြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္း၊ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားခံခဲ့ရသည္။ ယင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ား၏ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းၿပီး တိုင္းျပည္အက်ဳိးထက္ မိမိအက်ဳိးကို ၾကည့္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ အဆိုးဆုံးကား ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးတဦးက တ႐ုတ္ ကို ေၾကာက္ရပါသည္ဟုပင္ ႏႈတ္မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္အထိ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနသို႔ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံျခားေရး အဆင့္အတန္းသည္ ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုုင္ငံကို လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ လူထုသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီသည္ လူထုပါတီျဖစ္ၿပီး၊ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ လူထုအစိုးရ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီကို တခဲနက္ေထာက္ခံၿပီး မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီကို ေရြးခ်ယ္ ခဲဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေလးစားခ်စ္ခင္ျခင္းကို လက္ခံရရွိၿပီး၊ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂၁ ရာစု ကမၻာ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပယုဂ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရၿပီး၊ ကမၻာ့လႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆုံး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းတြင္လည္း ထိပ္တန္းမွ အၿမဲလိုလို ပါဝင္သူတဦး ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ေျပာစကားမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားက အၿမဲလုိလို ေစာင့္ၾကည့္ ေဝဖန္ေစာေၾကာျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္သျဖင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ သစ္ သက္တမ္း တလမျပည့္မီ ကာလတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားအား ယေန႔ (ဧၿပီ ၂၂၊ ၂၀၁၆) တြင္ တရားဝင္ ရွင္းလင္းမည္ဟု သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီ ၁၈ က ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္း တြင္လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလုံးႏွင့္ သင့္ျမတ္ခ်စ္ၾကည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ဳိးကို အရိပ္အျမြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သူက ယခုကဲ့သို႔လည္း ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

"ကြၽန္မတို႔ ဘယ္လို မူဝါဒေတြအေျခခံ၊ ဘယ္လို သေဘာတရားေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ခရီး ကို သြားမလဲဆိုတာ စဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္မတို႔ ေလွ်ာက္ရမယ့္ခရီးဟာ ခရီးလမ္းလည္း ရွည္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ဆိုတာ ကမၻာတည္သေရြ႕ပါပဲ။ ခရီးကလည္း လြယ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ မ်ားစြာေသာစိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ဘယ္လို ရင္ဆိုင္မလဲ"။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္ သားစြာ ေဟာေျပာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ မရွင္းလင္းဟု ယူဆသူ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားကလည္း ျပန္လွန္ေမးခြန္းမ်ား ေမးၾကပါလိမ့္မည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာသမားမ်ားက ေမးျမန္းရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ မဇၥ်ိမကမူ တေခတ္တခါက က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလုံးႏွင့္ အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားကာ ေလးစားခ်စ္ၾကည္ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ တန္ဖိုးမ်ားအတိုင္း မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ် ေအာက္မ က်ဳိ႕ရေသာ ေအာက္တန္းေနာက္တန္း မက်ေသာ ကမၻာ့အဆင့္မီ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒမ်ဳိးကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရက က်င့္သုံးလိမ့္မည္ဟု မဇၥ်ိမက ယုံၾကည္သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List