Friday, June 07, 2013

ျမန္မာေငြ ဘယ္ေလာက္တန္သလဲ (ေဆာင္းပါး)

ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ဆိုတာဟာ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြကို အေျခခံ ၿခံဳငံုၿပီးမွ ေစ်းကြက္ အလိုက် ျဖစ္ေပၚ လာတာပါ။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ အေျခအေနေတြ ... ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အေျပာင္းအလဲ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ ေစ်းကြက္ရဲ႕အေျပာင္းအလဲေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန ေတြဟာ Monetary Policy (ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ)ေတြကို သင့္ေတာ္ သလို ခ်မွတ္ လုပ္ကိုင္ ၾကရပါတယ္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူဝါဒမွာဆိုရင္ Contractionary Monetary Policy (ေငြက်ဳံ႕ေစတဲ့ မူဝါဒ)ႏွင့္ Expensionary Monetary Policy (ေငြေပါမ်ားေစတဲ့ မူဝါဒ) ဆိုၿပီး Policy ႏွစ္ရပ္ ရွိပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဝင္ေငြ GDP တိုးေအာင္ လုပ္ေတာ့မယ္။ စီးပြားေရးကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ျမႇင့္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ေငြေပါမ်ားေအာင္ လုပ္ဖို႔ ေငြေပါမ်ားေစတဲ့ မူဝါဒကို သံုးေပးၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေပၚလစီကို သံုးရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျပည္သူေတြ လက္ထဲမွာ ေငြေပါမ်ားၿပီး ေငြတန္ဖိုး အလိုလို က်လာေစပါတယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈကို ကာကြယ္ေတာ့မယ္၊ တန္ဖိုး ထိုးက်ေနတဲ့ ေငြတန္ဖိုးကို ျပန္ျမႇင့္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ေငြက်ဳံ႕ေစတဲ့ မူဝါဒကို သံုးေပးၾကေလ့ ရွိပါတယ္။

ေငြေပါေအာင္ သို႔မဟုတ္ ေငြတန္ဖိုး က်ေအာင္ လုပ္ၿပီဆိုရင္ . . . လူတစ္စုစာ အတြက္သာ မဟုတ္တဲ့ သာမန္ ျပည္သူအားလံုး (စီးပြားေရး လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ ရွိသူမ်ား) အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္း ႏွင့္ အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးရပါမယ္။ အဲဒီအခါမွာ သာမန္ ျပည္သူေတြက စိန္၊ ေရႊ၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ကား၊ ေဒၚလာ အစရွိသျဖင့္ ရင္းႏွီး သိမ္းဆည္းထားတဲ့ အရာေတြကို ရင္းႏွီးေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္သံုးလာၾကပါမယ္။ ဗဟိုဘဏ္က ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြေပၚမွာ စည္းမ်ဥ္းေတြ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးတာမ်ဳိး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပိုေပးလာတာ၊ အတိုးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ် ေပးတာမ်ဳိးေတြ၊ လိုခ်င္တဲ့ ေငြပမာဏကို လြယ္လင့္တကူ ထုတ္ေခ်းခြင့္ ေပးတာေတြႏွင့္ အေပါင္ ပစၥည္းေပၚကို တန္ဖိုးမႏွိမ္ဘဲ ေငြထုတ္ေခ်းေပးတာေတြ စသျဖင့္ကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာလည္း ဘဏ္ေခ်းေငြႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေငြ ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းေတြတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ လာႏိုင္ပါမယ္။ ဒီအခါမွာ အလုပ္အကိုင္ေတြ ေပါမ်ားလာၿပီး လုပ္သားေတြပိုမို ေခၚယူၾကရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ လက္မဲ့ႏႈန္းေတြ ေလ်ာ့က်သြားမယ္။ ဝယ္ယူ သံုးစြဲႏိုင္မႈေတြ တက္လာမယ္။ ေငြေတြပိုလွ်ံေတာ့ ပစၥည္းေတြ ဝယ္ယူ စုေဆာင္းတာေတြ၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မ်ားလာမယ္။ ေငြေဖာ္ရလြယ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကိုလည္း ဝယ္ယူရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကမယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အေရာင္းအဝယ္ေတြ ေကာင္းၿပီး အျမတ္အစြန္းေတြ တက္လာပါမယ္။ ေငြေၾကး လွည့္ပတ္စီးဆင္းမႈ (Velocity of Money) ေတြ အားေကာင္းၿပီး ပတ္ေရမ်ားမ်ား လည္ႏိုင္လာမယ္။

ဒီလိုမ်ဳိးသာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေငြေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာရင္ ေငြတန္ဖိုးဟာ တျဖည္းျဖည္းျခင္း တအိအိနဲ႔ က်ဆင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို လူတစ္စုရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လိုခ်င္တဲ့ တားကက္ကို ထိေအာင္ ဇြတ္အတင္းလုပ္လို႔ ေငြတန္ဖိုးက်ေအာင္ လုပ္သလို ျဖစ္ေနတာ ဟာ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ပညာနဲ႔ မလုပ္ဘဲ တစ္ပြဲတိုး ပံုေသနည္း ဆန္ဆန္ေတြကို အသံုးျပဳမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီပန္းတိုင္ဟာ ၾကာၾကာ မခံပါဘူး။ ဒီလုိလုပ္ နည္းမ်ဳိးေတြကို ေရနံ သူေဌးေတြႏွင့္ ဘဏ္သူေဌးေတြ ေပါင္းၿပီး ေဒၚလာ ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၊ ကမာၻ႔ ေရႊေစ်းကြက္ေတြ၊ ေရနံေစ်းကြက္ေတြ၊ ေဒၚလာေစ်းကြက္ေတြကို အမွႏ္အကန္ ဝယ္လိုအား မရွိဘဲနဲ႔ ဝယ္လိုအား အတုေတြလုပ္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ တက္ေအာက္လုပ္၊ ကေမာက္ကမေတြ ျဖစ္ခ်ိန္မွာ အျမတ္ေငြေတြ အမ်ားႀကီး သဲ့ယူသြားၾကတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာလည္း လုပ္တိုင္း မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ အခ်ီႀကီး ႐ံႈးၿပီး ဘဝ ပ်က္ၾကရတဲ့ အခါေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေငြပမာဏ ဘယ္ေလာက္သံုးၿပီး ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ ျမန္မာေငြ တန္ဖိုးကို ခ်ထားႏုိင္မလဲ ဆိုတာေလး ေမးခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ စီးပြားေရးလည္း မေကာင္း၊ ေငြလည္းေပါေပါ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာေငြ တန္ဖိုး ခ်ခံလိုက္ရတာ ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေကာင္းလား အဆိုးလား ေသခ်ာျပန္စဥ္းစား ေစခ်င္ပါတယ္။ ယခု ေငြတန္ဖိုးက်ေအာင္ လုပ္တာေတြက ယခင္တုန္းက ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ပံုေတြကို ျပန္ေျပာင္း ေအာက္ေမ့ၿပီး သတိရေစပါတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက စီမံခ်က္ေတြ တကယ္ေအာင္ျမင္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း တကယ္က်ခဲ့ပါသလား။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေငြေဖာင္းပြၿပီး ေငြတန္ဖိုး အလြန္အမင္း က်ဆင္းခဲ့တဲ့ ကာလႀကီးကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ျမန္မာေငြ ေဖာင္းပြစဥ္တုန္းက ေငြေဖာင္းပြဲမႈေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မတန္တဆႀကီးတဲ့ အေျခအေနကို ဒီတိုင္းပဲ ခါးစည္းၿပီး ငံု႔ခံေနခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ ငိုညည္းသံက သဲ့သဲ့ေလးပါ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးလို႔ လစာတိုးတယ္ ဆိုေတာ့လည္း သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အႀကိဳက္ကို ျဖစ္လို႔။ လစာက လက္ထဲ မေရာက္ေသးဘူး။ ေစ်းေတြက ဆက္တိုက္ တက္ဆိုေတာ့ေလ။ ေငြေစ်းေရာ၊ ပစၥည္းေစ်းေတြေရာ ကစားလို႔ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့။ အဲဒီအေျခအေနမွာပဲ ျမန္မာေငြဟာ ျပန္ၿပီး နာလန္ထူလာရာကေန ဆက္တိုက္ တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ပုဂၢလိက ဘဏ္အသစ္ေတြ ထပ္မံ ဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့တာကလည္း ျမန္မာေငြတန္ဖိုး တက္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ လိုအပ္တဲ့ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေငြပမာဏကို ျမန္မာေငြနဲ႔ မတည္ ရင္းႏွီးရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈ (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ေရႊ၊ ကား၊ ေဒၚလာ) စတာေတြကို ျမန္မာေငြနဲ႔ လဲလွယ္ရတာေၾကာင့္လည္း ေငြတန္ဖိုးတက္မႈကို အနည္းနဲ႔အမ်ား သက္ေရာက္ေစပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ငါးသိန္းတန္ ဖုန္းေတြႏွင့္ ေလလံကားေတြကို အမ်ားအျပား ေရာင္းခ်ၿပီး
ျပည္သူလက္ထဲကေငြေတြကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္း သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစျခင္းေတြကလည္း အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္မႈကလည္း ကမာၻ႔ အဆင့္ ၂၀ ေက်ာ္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ ပါတယ္။ အင္တာနက္ Resource ႏွစ္ခုမွာ တစ္ခုက အဆင့္ ၂၃ လို႔ ေဖာ္ျပၿပီး ေနာက္တစ္ခုက အဆင့္ ၂၈ လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါဟာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါ။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္းတဲ့ ဝင္ေငြ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာက လည္း ျမန္မာေငြ တန္ဖိုးတက္မႈမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာ့ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ျမင့္မားေနမႈကလည္း ေငြတန္ဖိုး တက္ေစတဲ့ အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ ေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ဘဏ္ေတြဟာ စီးပြားေရးသမားေတြကို အရင္းအႏွီးေတြ ထုတ္ေပးၿပီး ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးၾကပါတယ္။ အျမင့္ဆံုး ဘဏ္တိုးႏႈန္းဟာ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပါပဲ။ ဒီေတာ့ မေလးရွားနဲ႔ စင္ကာပူလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ ကုမၸဏီခြဲ ဖြင့္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံဘဏ္ေတြကေနၿပီး ေငြေတြ ေခ်းယူတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဏ္ေတြမွာ ျပန္အပ္တယ္။ အဲဒီ နည္းနဲ႔လည္း အျမတ္ေငြေတြကို အလံုးအရင္းနဲ႔ ထိုင္ယူ ေနၾကတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ Government တစ္ခုကေန Government အသစ္ တစ္ခုဆီကို ကူးေျပာင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္သစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံသစ္ဆီကို ညင္သာစြာ ကူးေျပာင္း ႏုိင္ခဲ့မႈကလည္း ေငြတန္ဖိုး တက္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ ဖက္တာေတြထဲမွာ တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနပါတယ္။

ဒီလိုလဲ ေငြတန္ဖိုး ျပန္တက္လာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာရဲ႕ တန္ဖိုးက်မႈႏွစ္ခု ဆံုသြားတဲ့အခါမွာ
ျမန္မာေငြတန္ဖိုးဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး အတက္ ၾကမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အံ့ၾသစရာ တစ္ခုက ဒီလိုအေျခအေနမွာ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက ပစၥည္းေစ်းေတြ ခ်မေပးျခင္းနဲ႔ ျမန္မာ ေငြတန္ဖိုး ျပန္အက်ကို
ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး တက္လာေတာ့ မကိုက္လို႔ဆိုတဲ့ Exporter လူနည္းစုေတြရဲ႕ က်ယ္ေလာင္တဲ့ ေအာ္သံႀကီးကလည္း အက်ယ္ႀကီး ထြက္လာပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးကို က်ေတာ့ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ခ်က္ခ်င္း အေရးေပၚ ေျဖရွင္းေပးမွ ျဖစ္တဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ျ
မန္မာႏိုင္ငံဟာ သြင္းကုန္ ပစၥည္းအမည္ေပါင္းမ်ားစြာ (အတြင္းခံ အဝတ္ အထည္ကစၿပီး ေခတ္အမီဆံုး နည္းပညာသံုး ပစၥည္းေတြအထိ) ကိုဝယ္ယူ တင္သြင္းေနရပါတယ္။ Export ကုန္စည္ဆိုတာ လက္ခ်ဳိးေရလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီ ကုန္စည္ေတြကလည္း လယ္ယာ၊ သား၊ ငါး၊ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္း ထြက္ကုန္ေလးေတြပါ။ ဒီကုန္စည္ေတြဟာ အမ်ားႀကီး ေပးရၿပီး
ျပန္ရတဲ့ေငြက နည္းပါတယ္။

ဥပမာ-ဆန္တစ္တန္ကို ေရာင္းရတဲ့ ေငြပမာဏနဲ႔ iPad တစ္ခု iPhone တစ္ခုတို႔ အတြက္ ေပးဝယ္ရတဲ့ ေငြ ပမာဏေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ေရရွည္ ခုိင္မာလာရင္ Import ပစၥည္းေတြရဲ႕ေစ်းေတြ ေတာင့္ခံ မထားႏုိင္ေတာ့ဘဲ က်ၿပီး လစာမတိုးေတာင္ ရရွိေနတဲ့ လုပ္ခ၊ လစာေတြနဲ႔ ပိုမို ဝယ္ယူ သံုးစြဲႏုိင္စြမ္းေတြ ရွိလာမွာပါ။

ျမန္မာေငြတန္ဖိုး တက္တာလည္းမႀကိဳက္၊ လစာေတြက် ဇြတ္ တိုးေပးေစခ်င္ ဆိုတာဟာ တည္ၿငိမ္ေနတဲ့ ေစ်းကြက္ကို လႈပ္ခတ္ၿပီး ေစ်းကစားလို႔
ေကာင္းေအာင္ လုပ္သလို ျဖစ္ေနၿပီး ျပည္သူကို ထိေရာက္တဲ့ ကူညီမႈ မျဖစ္ေစပါဘူး။ Exporter & Importer ႀကီးေတြ အႀကိဳက္ပဲ
ျဖစ္လာမွာပါ။ ျမန္မာေငြဟာ ထိုက္သင့္တဲ့ တန္ဖိုးေလးတစ္ခု ရွိေနတာေကာင္းလား၊ ေစ်းေပါေနတာ ေကာင္းလားဆိုတာကို သိခ်င္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း Export နဲ႔ Import ၾကားက ျခားနားခ်က္ႏွင့္ တုိင္းျပည္ဝင္ေငြ Deficit (လိုေငြျပမႈ) ဘယ္ေလာက္လဲဆိုတဲ့ စာရင္း အမွန္ေတြကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ထင္ရွားစြာ သိျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီစာရင္း အမွန္ေတြကို အာဆီယံ စတာတစ္စတစ္ ကယ္ရီးယားဘြတ္နဲ႔ တျခားေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ စာရင္းအင္းဌာန နဲ႔ ပညာရွင္ေတြ တင္ျပ တြက္ခ်က္ေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံအလုိက္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို Online ေပၚကေန အလြယ္တကူ ရယူၾကည့္ ႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက Export လုပ္ငန္းရွင္ လက္တစ္ဆုပ္ စာနဲ႔ Export ကုန္စည္ေတြဟာ တုိင္းျပည္ ဝင္ေငြကို Surplus (ပိုလွ်ံေငြ) ျပေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္း ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို အပီအျပင္ ေျပာင္းလဲရေတာ့မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မၾကာမီမွာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈေတြ သိပ္မ်ားျပား လာေတာ့မွာပါ။ ထင္မွတ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြေရာ၊ မထင္မွတ္ မေမွ်ာ္လင့္တ့ဲ ေျပာင္းလဲမႈေတြ မ်ားစြာကိုေရာ ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့မွာပါ။ အခု ျမန္မာေငြတန္ဖိုးကို အတင္းဆြဲခ်တယ္။ မၾကာေတာ့တဲ့ ကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က အတင္း ဖိတ္ေခၚတာေၾကာင့္ေရာ လာခ်င္ရက္လက္တို႔ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုတာေတြ ဝင္ေရာက္လာရင္လည္း ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက ထပ္တက္ဦးမွာပါ။ သူတို႔ ယူေဆာင္ သံုးစြဲလာမယ့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒၚလာေတြကို ျမန္မာေငြနဲ႔ လဲလွယ္ ဝယ္ယူတဲ့ ဒဏ္ကို အန္တုၿပီး ေငြေစ်းကစားခ်င္တိုင္း ကစားလို႔ရမယ္ ထင္ေနပါသလား။ မတည္ၿငိမ္တဲ့ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ ေစ်းကြက္အလိုက် မဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သ လူတစ္စုအႀကိဳက္ ပံုေဖာ္ေနတဲ့ ေစ်းကြက္ထဲကိုေရာ ဒီႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက လာခ်င္ၾကပါ့မလား။

မင္းႀကီး အေနာ္ရထာဟာ ပုဂံဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးကို အင္ပါယာႀကီးတစ္ခု
ျဖစ္ေအာင္ တည္ေထာင္ဖို႔ ႀကံရြယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕စီးပြားေရးကို အရင္ဆံုး အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ အခုလည္း လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ရာမွာ စီးပြားေရးကိုပဲ အရင္ဆံုး တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔ကို ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ စဥ္းစားစရာေတြ၊ စိတ္ပူစရာေတြက အနာဂတ္မွာပိုၿပီး အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

My Blog List