Thursday, June 14, 2012

ေဒၚစု မေရာက္ခင္ ဦးေအာင္ၾကည္ ၾကိဳးပမ္းမွုေၾကာင့္ ILOက ကန့္သတ္ခ်က္ေတြ ရုပ္သိမ္းတာကို အေမစုေၾကာင့္လို႔ ေျပာၾကဦးမလားမသိ


(ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ေရးသည္)

ဒီေမးခြန္းဟာ စိတ္၀င္စားစရာ မေကာင္းေသးဘူး။ ေကာင္းလာေတာ့မွာ ေသခ်ာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ILO မွာ မိန္႕ခြန္းေျပာေတာ့မွာမလို႕ ျဖစ္တယ္။ အခု မေျပာေသးဘုူးေနာ္။ မိန္႕ခြန္းေျပာတာနဲ႕ ရုပ္သိမ္းတဲ့သတင္း   ေရာထြက္လာတာနဲ႕   ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေၾကာင့္ပဲ ILO ဆန္ရွင္ ရုပ္သိမ္းသြားသလိုလို အျမတ္ထုတ္မွာ ႀကဳိျမင္ေနလို႕ အခုလို ေရးလိုက္တာပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ဘာမွ မဆိုင္ဘူး။  
ဒီလင့္မွာ ၾကည့္ ။ ILO ကလည္း ဒဲ့ကို ေရးထားတယ္။
 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_183287/lang--en/index.htm
 “The decision, taken by the International Labour Conference during its annual meeting in Geneva, comes a day before Daw Aung San Suu Kyi, the Chairperson of the National League for Democracy (NLD) and Member of Parliament in Myanmar, addresses the Conference’s plenary on Thursday 14 June.”
       အဲဒါက ျမန္မာအစိုးရသစ္ေၾကာင့္ပဲ။ ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္ ရုပ္သလဲ။ ျမန္မာအစိုးရသစ္ေၾကာင့္ ရုပ္တယ္။ အေျဖက ဒါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုးကြယ္ေနသူေတြ ၀ိုင္းျပီး အမႊမ္းတင္မွာ ႀကဳိသိေနလို႕ သူ မိန္႕ခြန္းမေျပာခင္ ႀကဳိျပီးေရးလိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ မဆိုင္ဘူး။ ရွင္းေအာင္ ဒီမွာ ထပ္ရွင္းျပမယ္-
 ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႕ ILO အစည္းအေ၀းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႕အတူ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္တယ္။ အဲဒီမွာ ဆန္ရွင္ေၾကာင့္ ဘယ္လိုထိခိုက္နစ္နာေနရတယ္ ဆိုတာကို အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္က တင္ျပတယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ဖြဲ႕စည္းျပီး ဘယ္လိုတိုးတက္မႈေတြ ရွိလာျပီဆိုတာကို အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္က ရွင္းတယ္။
       ဦးေအာင္ၾကည္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႕ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ အစိုးရသစ္ လ္ကထက္မွာ ဘယ္လိုမ်ဳိးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ ဆိုတာကို တစ္ခ်က္ခ်င္း ရွင္းထားတယ္။ ILO နဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကားမွာ ထားရွိခဲ့တဲ့ ကတိက၀တ္ေတြ၊ ကြန္ဗင္းရွင္းေတြအေပၚမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႕ ဘယ္ေလာက္အေလးထားျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ရွင္းျပတယ္။ ဒါေတြက တစ္ကယ္လုပ္မွ ရွင္းနိုင္တာ။ တစ္ကယ္မလုပ္ရင္ ILO ကလည္း သိေနတာပဲ မဟုတ္လား။ ျပီးေတာ့ ဦးေအာင္ၾကည္က တားျမစ္ခ်က္ေတြ ရုပ္သိမ္းေပးဖို႕ အခ်ိန္တန္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႕ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရွိနိုင္ပါတယ္။
       အဲဒီေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၀၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွာ ILO ရဲ႕ Resolution concerning the measures on the subject of Myanmar adopted under article 33 of the ILO Constitution မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ILO က ပိတ္ဆို႕တားျမစ္ထားတဲ့ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြ ရုပ္သိမ္းေပးလိုက္တယ္။ ဒါကိုလည္း ILO က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ဘာမွမဆိုင္ေၾကာင္း သိသာ ထင္ရွားေအာင္ သတင္းထုတ္ တဲ့အထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႕ခြန္း မေျပာခင္ (၁)ရက္အလို ဆိုျပီး ဒဲ့ႀကီးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားတာ ေတြ႕ရွိရတယ္။
       ဒါဆိုရင္ ရွင္းမယ္ ထင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ပဲ ရုပ္သလိုလို ေရာႀကိမ္ျပီး က်ိန္းေသ အမွတ္ယူေတာ့မွာ ႀကဳိသိေနတဲ့အတြက္ ရွင္းလင္းေအာင္ ႀကဳိျပီး အသိေပးထားတာေနာ္။ ႀကဳိေျပာထားရဲ႕သားနဲ႕ အသားယူလာရင္၊ ဦးသိန္းစိန္ လုပ္တာ သူပဲလုပ္သလိုလို အေခ်ာင္ႏႈိက္လာရင္ ပိုးစက္ပက္စက္ ေျပာလိုက္မယ္ ဆိုတာ ႀကဳိျပီး ေၾကညာလိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။
             “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ့ (ILO) မွ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ကန့္သတ္ခ်က္ အမ်ားစုကို ရုပ္သိမ္း”
            ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
            “အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ့ (ILO)မွ ျမန္မာနိုင္ငံ အေပၚတားျမစ္ ကန့္သတ္ခ်က္ အမ်ားစုကို ရုပ္သိမ္းျခင္း”
 ၁။     ျမန္မာနိုင္ငံမွ အဓမၼေစခိုင္းမွု ပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ၁၉၉၉ ခုနွစ္ (၈၇) ျကိမ္ျေမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္ သမားေရးရာ ညီလာခံနွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္နွစ္ (၈၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ညီလာခံတို့မွ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ တားျမစ္ ကန့္သတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဓမ ၼေစခိုင္းမွု ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို (ILO) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ့ဝင္ အစိုးရ၊ အလုပ္သမားနွင့္ အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ မူျကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ (Selection Committee) သည္ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန့မွ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန့အထိ အေသးစိတ္ ေလ့လာ သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးေနာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကို ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ (၁ဝ၁) ၾကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ညီလာခံ စုံညီ အစည္းအေဝးသို့ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

၂။    ညီလာခံတြင္ (Selection Committee) မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ မူၾကမ္းကို တက္ေရာက္ လာျကေသာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမား အဖြဲ့အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ့အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီ ၁ဝ မိနစ္(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁ဝ နာရီ မိနစ္ ၄ဝ)တြင္ အတည္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၃။        (၁ဝ၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ညီလာခံ က အတည္ျပုခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ လိုရင္း အခ်က္မ်ားမွာ-
(က)    ၁၉၉၉ ခုနွစ္ (၈၇) ျကိမ္ျေမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရး ရာ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ တားျမစ္ ကန့္သတ္ခ်က္ အားလုံးကို ရုပ္သိမ္းရန္၊
(ခ)   ၂ဝဝဝျပည့္နွစ္ (၈၈) ျကိမ္ျေမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္ သမားေရးရာ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ တားျမစ္ ကန့္သတ္ခ်က္ ငါးခ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းငါးခ်က္အနက္ ကန့္သတ္ခ်က္ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) ျဖစ္ေသာ ျမန္ မာနိုင္ငံနွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ့အစည္းမ်ားက ျပန္ လည္စဉ္းစား သုံးသပ္ရန္ အခ်က္၊ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ) ျဖစ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ ညီလာခံနွင့္ ECOSOC အစည္းအေဝး၌ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ အခ်က္၊ အပိုဒ္ခြဲ(င) ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံက စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လိုက္နာေဆာင္ ရြက္မွုမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ့အစည္းမ်ားသို့ အစီရင္ခံရန္ အခ်က္တို့ကို ရုပ္သိမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အပိုဒ္ခြဲ (ခ) ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံနွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ လိုအပ္ေသာ သုံးသပ္မွုမ်ား ျပုလုပ္ရန္ တားျမစ္ ကန့္သတ္ခ်က္ကို တစ္နွစ္ဆိုင္းငံ့ရန္ (suspend) ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို့အျပင္ အပိုဒ္ခြဲ (က) အရ ေဆာင္ရြက္ေသာ အထူးအစည္းအေဝး (Special Sitting) ကို ယခုကဲ့သို့ အဓမ္မေစခိုင္းမွု ပပ်ောက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသမ်ွ ရပ္စဲထားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း (Selection Committee) အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊
(ဂ)    လ်င္ျမန္စြာ ျေပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား လက္လြတ္ဆုံးရွုံးမွု မရွိေစရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ေရးရာ အဖြဲ့က ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ဦးစားေပး ေဆာင္ ရြက္ ေပးသြားရန္နွင့္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားနွင့္ အဖြဲ့ အစည္းမ်ားက ထည့္ဝင္ၾကရန္၊
(ဃ)      နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကာလ ထက္ေစာ၍ အဓမၼ ေစခိုင္းမွု ပေပ်ာက္ေစရန္ ပူးတြဲ မဟာဗ်ဴဟာကို အလ်င္ အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊

၄။     တားျမစ္ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားကို ရုပ္သိမ္း၊ ပယ္ဖ်က္၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း တို့ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား၏ အက်ိုးစီးပြားအတြက္ EU နွင့္ ကုန္သြယ္မွုျပဳလုပ္ရာတြင္ အထူး အက်ိုးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိလာနိုင္ပါသည္။

၅။    (၁ဝ၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ညီလာခံ သို့ ျပည္ေထာင္စု သမ္မတျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးနွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႔ေနခ်ဳပ္တို့ ဦးေဆာင္၍ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ့ တက္ေရာက္စဉ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးနွင့္ ျပည္ေထာင္ စု ေရွ႔ေနခ်ဳပ္တို့မွ နိုင္ငံတကာ အစိုးရအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ့ အစည္းမ်ားနွင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တြေ့ဆုံျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚမွုနွင့္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမွုမ်ားအား ျပည့္စုံပီျပင္စြာ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းခဲ့ သျဖင့္    ျမန္မာျပည္သူ   ျပည္သားမ်ား၏   ေကာင္းက်ိုးအတြက္ အက်ိဳး ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးနိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List