Thursday, May 30, 2013

NLD ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ တစ္ဦး ႏႈတ္ထြက္စာတင္


          သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီဥကၠဌမွ ႏႈတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးဟန္သည္ ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ မရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏႈတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
          ယခုလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္  NLD ပါတီ႐ံုးခန္းတြင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးဟန္ ႏႈတ္ထြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးစိုးဟန္ အေနျဖင့္ ၄င္းႏႈတ္ထြက္စာမ်ားအား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုး၊ တိုင္း႐ံုး၊ ခ႐ိုင္႐ံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ား သို႔ ေပးပို႔ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဦးစိုးဟန္အေနျဖင့္
ေနာက္ပိုင္းမွ NLD ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ပါတီလုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔ အႀကံဳနည္းပါးၿပီး လက္လြတ္စပယ္ ခိုင္းေစေျပာၾကားျခင္း၊ လူငယ္ပါတီ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔ အႀကံဳမရွိပဲ စိတ္ထင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ NLD ပါတီအတြင္း မွ ႏႈတ္ထြက္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဦးစိုးဟန္ ၏ ႏႈတ္ထြက္ စာ တင္ျပျခင္းအေပၚ သေဘာမတူေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

                                                                                                               စိုး၀င္း(သံလ်င္)

No comments:

Post a Comment

My Blog List