Friday, March 16, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Mr. Derek Mitchellအပါအ၀င္သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔ေန႔လည္မွာNLDဥကၠဌေဒၚစုေနအိမ္မွာအေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕  ျမန္မာႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္မူ၀ါဒေရးရာညွိႏိႈင္းေရးမွဴးMr.DerekMitchellတို႔႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။အဲ့လုိေတြ႔ဆုံခဲ့မႈမွာသတင္းေထာက္စုစုေပါင္း၃၀ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာလြပ္လပ္မႈနဲ႔တရားမွ်တမႈရွိဖို႔လိုေၾကာင္း၊မဲစာရင္းနဲ႔ႀကိဳတင္မဲကိစၥေတြမွာျပသာနာရွိေနေၾကာင္းနဲ႔မွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ေမးျမန္းခ်က္ေတြကိုျပန္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
(၁)   CPF သတင္းေထာက္         ။    ေရြးေကာက္ပြဲကိုဧၿပီလ၁ရက္ေန႔က်င္းပတဲ့အခါမီဒီယာ မ်ားမွဘာလုပ္သင့္တယ္ထင္လဲ။
(၂)   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္       ။    ကြ်န္မသိသေလာက္ေတာ့ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြက တစ္ပတ္ေလာက္မွသိရတာမဟုတ္လား၊ဒါေၾကာင့္ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ဆိုကြ်န္မအိမ္မွာအိပ္ေနမွာပါ။
(၃)   CPF သတင္းေထာက္    ။    ေရြးေကာက္ပြဲမွာ(၄၇)ေနရာအႏိုင္ရမယ္ဆိုရင္ေဒၚစု အေနနဲ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ။
(၄)   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္   ။    (၄၇)ေနရာလံုးအႏိုင္ရရင္အမ်ားႀကီးလုပ္ႏိုင္တာေပါ့၊ တစ္ဦးခ်င္းစီဥပေဒျပဳေရးမွာပါႏိုင္တယ္ဆိုရင္သူ႔ေနရာနဲ႔ သူ႔ရာထူးအတြက္လုပ္ႏိုင္မယ္၊ဒါမွျပည္သူတင္ေျမွာက္တဲ့ လကၡဏာျဖစ္မယ္။
(၅)   CPF သတင္းေထာက္             ။    NLD ပါတီေပၚလစီမူ၀ါဒကဘာလဲ။
(၆)   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္          ။    (၃)ခ်က္ရွိတယ္၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ၿပီးဆံုးေရး၊အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ဒါေတြကိုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္မယ္။
(၇)   CPF သတင္းေထာက္            ။    ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမမ၀င္ဘဲယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ  မွ ဘာေၾကာင့္၀င္ရသလဲ။
(၈)   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္       ။    ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေပးခဲ့တယ္။ဒါေၾကာင့္၀င္ျဖစ္တာပါ။
(၉)   CPF သတင္းေထာက္            ။ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ျခင္းအေပၚဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မိသလဲ။
(၁၀) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္       ။    သမၼတႀကီးရဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြပါတယ္၊သမၼတႀကီးကဒီမို ကေရစီျပဳျပင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုအားလံုးနဲ႔သြားသင့္တယ္၊သူ႕အေနနဲ႔ဒီလမ္းေၾကာင္းမွာကြ်န္မတို႔အားလံုးကိုလည္းပါေစခ်င္တယ္၊ဒါေၾကာင့္ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။
(၁၁) CPF သတင္းေထာက္          ။    ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို၂၀၁၅အထိ ဦးတည္ သြားမွာလား။
(၁၂) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္       ။    အေျခခံဥပေဒကိုဖတ္ၾကည့္ရင္ခင္ဗ်ားနားလည္မယ္။ စစ္တပ္ကမေထာက္ပံ့ဘဲနဲ႔ဒီမိုကေရစီကိုသြားႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာနားလည္ပါလိမ့္မယ္။
(၁၃) CPF သတင္းေထာက္         ။    ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ဘာလုပ္ သင့္သလဲ။
(၁၄) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္           ။    အေမရိကန္ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာေျပာဖို႔ေစာပါတယ္။
(၁၅) ေဒၚေအးေအး၀င္း                   ။    ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ေတြ႔ခဲ့တယ္၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔လာေရာက္ဖို႔ကိစၥနဲ႔မဲစာရင္းကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးျဖစ္သလား။
(၁၆) Mr. Derek Mitchell          ။    ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔လာေရာက္ဖို႔အတြက္တိတိက်က်ေျပာဆိုမႈခိုင္ခိုင္ မာမာမရွိဘူး၊သူတို႔အေနနဲ႔ အာဆီယံ/ကူလသမဂၢ/ဥေရာပ သမဂၢနဲ႔တျခားႏိုင္ငံမ်ားလည္းစိတ္၀င္စားစြာလာေရာက္ ခ်င္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္၊ေကာ္မရွင္ကတိက်တဲ့ေျပာဆိုမႈ မရွိဘူး၊မဲစာရင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္ တာကတရားမွ်တမယ္၊လြတ္လပ္ရမယ္၊အျပန္အလွန္ ကိုက္ညီမႈရွိရမယ္၊ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္အေရးႀကီးတာက ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကိုသြားမယ္ဆိုတာကို အခိုင္အမာသက္ေသျပဖို႔လိုပါတယ္။
(၁၇) သတင္းေထာက္               ။    မႏ ၱေလးမွာလမ္းမေကာင္းလို႔ေရးမိတာေဆာက္လုပ္ေရး ကတရားစြဲထားတယ္။ဒီေန႔လည္းျပည္တြင္းသတင္းစာ မွာလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးသတၳဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနကThe Voiceဂ်ာနယ္ကိုတရားစြဲဖို႔/အေရး ယူဖို႔ေၾကျငာတယ္၊မီဒီယာေတြေနာက္မေရးရဲေအာင္ ျဖစ္ေနၿပီ၊ဒါေၾကာင့္အန္တီအေနနဲ႔မီဒီယာဘက္ရပ္တည္ ေပးႏိုင္မွာလား။
(၁၈) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္       ။    မီဒီယာဘက္ရပ္တည္ေပးလို႔သတင္းမီဒီယာလြပ္လပ္ခြင့္ ကိုအၿမဲေျပာဆိုေနတာပါ၊ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိဖို႔လိုတာေပါ့၊ လမ္းမေကာင္းတာကုိလမ္းမ္းမေကာင္းဘူးလို႔ေရးတာဘာ တရားစြဲစရာလိုလို႔လဲ၊ေနျပည္ေတာ္လမ္းမွမဟုတ္တာ၊ တရားစြဲရင္သားတို႔ကဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းေတြနဲ႔ျပန္လည္ တရားရင္ဆိုင္ေပါ့၊ပါးစပ္ေပါက္ကိုပိတ္တာဟာမီဒီယာ လြပ္လပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္တားဆီးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရးကို ကန္႔သတ္တာနဲ႔အတူတူပဲ။
    
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေျဖၾကားခ်က္ေတြအရအခုေရြးေကာက္ပြဲ(၄၇)ေနရာမွာေနရာအမ်ားဆံုးရလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ယံုၾကည္မႈရွိတဲ့အသံကိုေတြ႔ရပါတယ္။မီဒီယာေတြရဲ႔မ်က္စိ၊နား၊ပါးစပ္ေတြကုိပိတ္မထားဖုိ႔လည္းေျပာဆုိခဲ့တာကုိေတြ႔ရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List